Verpleegkundige (verkorte opleiding niveau 4, BBL)

Bij MBO Utrecht

De Utrechtse Zorgacademie is de academie van MBO Utrecht voor verpleegkundigen en verzorgenden in Utrecht. De Utrechtse Zorgacademie biedt twee opleidingen aan, die als BOL opleiding en als BBL-opleidingen te volgen zijn.

De Gooise Zorgacademie combineert leren met werken met het uitzicht op een baan. MBO Utrecht verzorgt samen met de samenwerkende zorgorganisaties in de Gooi en Vechtstreek de opleidingen aan de Gooise Zorgacademie. Op de Gooise Zorgacademie krijgen onze studenten een vakkundige opleiding en doen ze meteen praktijkervaring op.

Lees verder op de site van MBO Utrecht over deze opleiding

Omschrijving

Als verpleegkundige kun je gaan werken in een ziekenhuis, de thuiszorg, het verpleeghuis, de psychiatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Je kiest voor een boeiend en veelzijdig beroep. Je krijgt te maken met chronisch of acuut zieke mensen die op het moment van hun verblijf verzorgd, begeleid en ondersteund willen/ moeten worden in hun ziekteproces. Onze opleiding richt zich voor een groot deel op het ziekenhuis. Als (leerling) verpleegkundige draag je bij aan het herstel van de zorgvrager en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Je stelt een verpleegkundige diagnose, schrijft een verpleegplan en ondersteunt bij persoonlijke basiszorg, zoals het wassen van zorgvragers. Je deelt medicijnen uit en je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals het verzorgen van een stoma en injecteren.

Daarnaast begeleid je mensen wanneer deze psychosociale problemen hebben, bijvoorbeeld wanneer iemand veel verdriet heeft in verband met de gezondheidstoestand. Je begeleidt en ondersteunt de zorgvrager ook praktisch door bijvoorbeeld te leren hoe een zorgvrager met krukken moet lopen. Je geeft voorlichting, advies en instructie, bijvoorbeeld over gezond gedrag of over gebruik van hulpmiddelen. Je coördineert alle zorgtaken voor de gehele zorgverlening voor een of meerdere zorgvragers. Je krijgt te maken met veel uiteenlopende situaties, die niet altijd gemakkelijk zijn. Bij de BOL opleiding loop je stages in het verpleeghuis, de thuiszorg en het ziekenhuis. Als

 

Locaties

MBO Utrecht

Laan van Puntenburg 2a
3511 ER Utrecht